A M E R I C A N - B O W L

1996 - 2005

 

1996

Tokio

Monterrey

     

+

1997

Toronto

Dublin

Mexiko City    

+

1998

Mexiko City

Vancouver

Tokio    

+

1999

Sydney

       

+

2000
Tokio Mexiko City      

+

2001
Mexiko City        

+

2002

Osaka

       

+

2003
Tokio        

+

2004 - kein / no American Bowl Game

+

2005

Tokio

       

Letzte Aktualisierung / Last update: 15. August 2015