Belgium American Football League

 

BAFL > seit 2014
       

1986 – 2014
Belgium Football League

+

Ligen / Leagues

Flemish American Football League

Ligue Francophone de Football Américain

* * * * * * *

Belgian Bowl > seit 1995
1987 - 1994 Belgian Championship
         

* * * * * * *

Flemish American Football League > seit 2012
       

2003 – 2011
Flemish Football League

* * * * * * *

Ligue Francophone de Football Américain > seit 2012
   

2002 - 2011, Logo 1
Ligue Francophone de Football Américain de Belgique

? - 2011, Logo 2
LFFAB

2012 – ?
Logo 1

+

Tournai Cardinals > 1986 - 2000

Football

      1986 Fusion Tournai Blue Sharks (1984)
+ Tournai Bulls (1984)
2001 - 2012 Tournai Phoenix
seit 2012 Wallonie Picarde Phoenix

* * * * * * *

Belgien

EVS - Football

       

+

Hard Rock Cafe - Brüssel > seit 2012

Super Bowl XLVII

       

Letzte Aktualisierung / Last update: 22. September 2017